Asiakas
Mitsubishi Logisnext Finland Oy

Mitsubishi Logisnext Finland Oy on kansainvälisen Mitsubishi Logisnext Europe B.V. (MLE) konsernin tytäryhtiö. Se suunnittelee, valmistaa ja toimittaa korkean teknologian logistiikkaratkaisuja sisältäen laajan tarjoaman erilaisia trukkeja, konttialuksia, siirtonostureita, kuljetusrobotteja, automatisoituja varastoja ja varastonhallintajärjestelmiä (WMS). Emoyhtiönä on japanilainen Mitsubishi Logisnext Co Ltd. Sen liikevaihto on 3,72 mrd ja henkilöstömäärä maailmanlaajuisesti 11 400.

Yhteistyön taso ja monipuolinen kokemus ratkaisevassa roolissa kumppanuuden muodostumiselle

Mitsubishi Logisnext Finland Oy oli päättänyt uudistaa yritys- ja työnantajakuvaansa ja tarkasteli markkinoilta sopivaa kumppania osion kehittämiseen ja toteuttamiseen. Neuvottelukierrosten jälkeen yhteistyön edellytykset täyttyivät ja yhdessä tekeminen voitiin aloittaa. Taidokkaan verkkopalvelun suunnittelun lisäksi Mediasignalin eduksi muodostui joustavuus sekä ymmärrys ja kokemus brändinviestin rakentamisesta.

 

Yhteistyö lähti liikkeelle ajatuksesta ja konkreettisesta tarpeesta rakentaa uudelle verkkopalvelulle puhutteleva visuaalinen viesti tukemaan yritys- ja työnantajakuvan muodostumista, lisäksi markkinarakenteen muutostoiveet olivat asettaneet lukuisia kysymyksiä, jotka haluttiin samalla ratkaista ja saattaa vastaukset muodostettavaan viestiin mukaan.

 

Yhdellä silmäyksellä ymmärrys toiminnan keskeisestä sisällöstä

Sivuston yleistavoitteeksi nousi tuoreus, moderni ote sekä korkean teknologian ohjaama, ammattimainen kokonaisvaikutelma. Myös poikkeuksellinen visuaalisuus, uudet ideat ja yllätykset olivat tervetulleita uudistukseen. Näin saatiin aikaan nykyaikainen, selkeä ja ammattimainen kokonaiskuva, joka korostaa MLEn luotettavuutta yrityksenä sekä herättää myös potentiaalisen, uuden työntekijän mielenkiinnon tutustua yrityksen toimintaan.

Sivuston avainviestien tuli olla läheisessä yhteydessä yrityksen toimintaan perinteisen tuote- tai asiakasrajapinnan kuvaamisen sijaan. Tämän haluttiin heijastavan yrityksen roolia suunnittelu- ja valmistusyksikkönä Mitsubishi Logisnext -ryhmässä. Tuotteet, palvelut ja kokonaisratkaisut tuotiin nostoina visuaalisessa muodossa näkyviin täydentääkseen modernisti yrityksen koko tarinaa.