Sovelluskehitys

Ohjelmistojen ja sovellusten kehityksestä meillä on laajaa ja kokonaisvaltaista osaamista. Kehitämme digitaalisia palveluja, jotka auttavat ylläpitämään ja luomaan asiakkaillemme kilpailukykyä. Palveluiden määrittely, konseptointi, suunnittelu, tekninen toteutus ja ylläpito – me hoidamme ohjelmistoprojektin kokonaisuudessaan.

Kilpailuetua uusilla innovatiivisilla palveluilla ja sovelluksilla

Mediasignal on suunnitellut ja kehittänyt kymmeniä asiakaskohtaisia tietojärjestelmiä monenlaisiin liiketoimintatarpeisiin. Onnistunut sovelluskehitysprojekti sisältää huolellisen suunnittelun, mallinnuksen prototyypin muodossa, ketterän kehitysvaiheen, käyttöönoton pilotoiden ja käyttökokemuksiin pohjautuvan jatkokehityksen. Yleisiä suunnittelumalleja käyttäen varmistamme, että asiakkaan ja kehitystiimimme jakavat yhteisen käsityksen toteutettavan järjestelmän tai sovelluksen käyttötarkoituksesta ja käyttävät yhteisiä käsitteitä.

Mediasignalin ketterät tiimit ymmärtävät käyttökokemuksen, teknisen suoritusvarmuuden ja taloudellisen tuottavuuden tärkeyden jokaisessa projektissa.

Mediasignal on valikoitunut useiden liiketoimintakriittisten ohjelmistoratkaisujen toteuttajaksi. Teknologiavalikoimastamme löytyy varmasti oikeat työkalut.

Palvelukonsepti saa vaatimusmäärittelyssä ensimmäiset ääriviivansa

Vaatimusmäärittelyllä selvitetään toteutettavan palvelun tavoitteet, kohderyhmät ja tekniset reunaehdot. Laadimme asiakkaan kanssa kuvauksen siitä, miten palvelun tulisi toimia.

Emme ujostele kokemuksemme hyödyntämisessä, vaan tuomme kymmenissä projekteissa muotoutuneet parhaat käytännöt mukaan jokaiseen uuteen projektiin. Vaatimusmäärittelyn aikana valitaan palvelun kannalta toimivin alustateknologia. Tekniseen toteutukseen voidaan lähteä turvallisin mielin, kun suunnittelu on tehty huolella ja yhteinen päämäärä kirkastettu.

Tietomallinnus ja sovellusarkkitehtuurit

Mediasignal ymmärtää liiketoiminnan prosessien ja teknologian yhteyden. Mallinnamme tiedon liikkeen organisaatiossa auttamaan monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamisessa.

Sovellusarkkitehtuurin suunnittelussa huomioidaan aina sovelluksen rooli järjestelmäkokonaisuudessa, tekninen suorituskyky, päivitettävyys ja sovelluksen elinkaaren tuki.

Teknologiaosaamisemme

Hyödynnämme muun muassa seuraavia teknologioita toteuttaessamme vaativia liiketoimintaratkaisuja asiakkaillemme.

Full stack -ohjelmistokehitys

Node.js, React, Angular, Vue, Express, React Native, Socket.IO, Elasticsearch, Firebase, MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, JavaScript, TypeScript, Python, Golang, PHP, Laravel, Symfony, Django, TYPO3, WordPress, WooCommerce, HTML5, CSS, Sass, Less

Devops ja serverit

Git, Jenkins, Jest, Nightwatch, Sentry, Flightplan, Zabbix, NGINX, Docker, Apache, Ubuntu, Centos, Debian

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Marko Kujala

CEO | Solution Architect | Technologies
Mediasignal Communications Oy

Varmista palveluidesi sujuva käyttö ja kehitys

Mediasignalin ylläpito- ja tukipalvelut varmistavat sovellusten ja tietojärjestelmien sujuvan käytön ja kehityksen myös käyttöönoton jälkeen.

Ylläpito- ja tukipalvelut