Integraatiot

Integraatioiden avulla voidaan automatisoida manuaalisia prosesseja sekä vähentää saman tiedon ylläpitoa useissa eri paikoissa. Integraatioita voidaan toteuttaa point-to-point integraationa tai Frends-integraatioalustalla kahden tai useamman järjestelmän tietoja yhdistäen.

Tieto kulkemaan ajantasaisesti ja saumattomasti eri järjestelmien välillä

Esimerkiksi B2B-tilausjärjestelmissä tai asiakasportaaleissa tarvitaan usein asiakastiedon ja tuotetiedon yhdistämistä. Samassa yhteydessä usein täytyy myös viedä tilauksia ERP-järjestelmään tai generoida laskuja taloushallinto-ohjelmistoon, tarkastaa varastosaldoja sekä kenties asiakaskohtainen hinnasto ja tilaushistoria kuuluvat myös kokonaisuuteen.

Integraatiot voivat olla hyvin monitahoisia ja keskustella useamman kuin kahden liiketoimintakriittisen järjestelmän kanssa. Integraatiossa tärkeää on toimintavarmuus ja oikean tiedon siirtyminen oikea aikaisesti sinne missä sitä tarvitaan.  

 

Meillä on erittäin laaja kokemus integraatiosta toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmiin, tuote- ja palvelurekistereihin, maksupalveluihin, CRM-järjestelmiin, hakualustoihin, erilaisiin sähköisen tunnistautumisen palveluihin sekä moniin muihin tietojärjestelmiin.

Katso esimerkkejä integraatiototeutuksista

Point-to-Point integraatiot ja iPaaS-integraatioalusta

Integraatioita voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Tyypillisimmät ovat suora integraatio järjestelmien välillä, niin sanottu point-to-point integraatio sekä erillisen iPaaS-integraatioalustan (integration platform as a service) avulla rakennettavat, yleensä laajemmat integraatiokokonaisuudet. 

Point-to-Point integraatio on toimiva ratkaisu, kun tietoa siirretään yksinkertaisen prosessin mukaisesti kahden järjestelmän välillä. Jos integraatiopisteitä tulee enemmän ja tietoa siirretään pienemmissä osissa tai tiettyjen tapahtumaketjujen triggeröimänä on integraatioalusta todennäköisesti parempi toteutusmalli. 

 

 

IPaaS-alustalla toteutettu keskitetty integraatio vähentää eri järjestelmien välisten integraatioiden määrää, sillä integraatiot kulkevat integraatioalustan kautta. Tämä keskitetty alusta helpottaa integraatioiden ylläpitoa sekä valvontaa. 

 

 

Frends iPaaS -integraatio­alusta

Mediasignal käyttää iPaaS-toteutuksissaan modernia ja moneen käyttötarkoitukseen skaalautuvaa Frends-integraatioalustaa

Mediasignal on Frends–alustan jälleenmyyjä ja toteutuskumppani.

Frendsillä voidaan rakentaa esimerkiksi:
– automaattisia massavientejä usean eri järjestelmän välille
tapahtumaperusteisia työkulkuja, joissa esimerkiksi perustetun tuotteen tiedot viedään kohdejärjestelmistä julkaisukanaviin automaattisesti
– räätälöityjä rajapintoja, jotka yhdistävät tietoa monesta eri lähdejärjestelmästä 

Näin Mediasignal toteuttaa integraatioprojektit

1. Tarvekartoitus / esiselvitys
Esiselvityksessä käydään läpi asiakkaan tietojärjestelmien välisten tietovirtojen ja integraatioiden nykytilanne sekä asiakkaan tarve mitä halutaan kehittää tai saavuttaa. Tämän pohjalta arvioidaan, onko syytä jatkaa tarkentavaan integraatioiden vaatimusmäärittelyyn.

2. Vaatimusmäärittely
Vaatimusmäärittelyssä kuvataan mihin prosesseihin integraatiot liittyvät sekä mitä niillä halutaan saavuttaa missäkin tilanteessa. Teknisessä dokumentaatiossa kuvataan mm. tietokenttätasolla tietovirrat sekä niiden halutut kulkusuunnat.

3. Toteutustavan valinta
Point-to-Point integraatio on toimiva ratkaisu, kun tietoa siirretään yksinkertaisen prosessin mukaisesti kahden järjestelmän välillä. Jos integraatiopisteitä tulee enemmän ja tietoa siirretään pienemmissä osissa tai tiettyjen tapahtumaketjujen triggeröimänä on integraatioalusta todennäköisesti parempi toteutusmalli. IPaaS-alustalla toteutettu keskitetty integraatio vähentää eri järjestelmien välisten integraatioiden määrää, sillä integraatiot kulkevat integraatioalustan kautta. Tämä keskitetty alusta helpottaa integraatioiden ylläpitoa sekä valvontaa.

4. Toteutus
Mediasignal johtaa toteutusprojektia ja huolehtii, että kaikki integraatioiden toteuttamiseen tarvittava tieto saadaan asiakkaalta sekä vaatimusmäärittelyssä asetetut tavoitteet saavutetaan.

5. Ylläpito ja valvonta
Integraatioden ylläpidosta ja valvonnasta sovitaan ylläpitosopimuksella, joka laaditaan vastaamaan integraatioiden kriittisyysastetta ja kompleksisuutta.

Esimerkkejä integraatio-
toteutuksista

Case-esimerkit

Polarputki / Dynamics 365 Business Central <-> Akeneo <-> WooCommerce <-> Next.js
Vallox / Cloudinary <-> Akeneo <-> WordPress
Oras / InRiver <-> ElasticSearch <-> TYPO3
Dahl / Akeneo <-> Solr <-> TYPO3 <-> LVI-info

Integraatiokokemus mm. seuraaviin järjestelmiin

Toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmät
Lemonsoft, Lean System, Procountor, Netvisor, Dynamics 365 Business Central, Netbaron

PIM / Tuote- ja palvelurekisterit
Akeneo, InRiver, LVI-info, Studenta, Aton PLM

Verkkopalvelut
WooCommerce, WordPress, TYPO3

Maksupalvelut
Paytrail, Klarna, Svea, Nets

CRM-järjestelmät ja sähköpostinlähetys
Salesforce, MissionOne, MailChimp, MailPoet, Sebacon, Mautic, Dynamics 365, Hubspot

Logistiikka
Posti, Matkahuolto

Sähköinen tunnistautuminen
Azure (AD), Telia, LDAP, Kerberos, SAML, S-ryhmä AO, OP Tunnistuspalvelu

Sähköinen allekirjoitus
Visma Sign, Assently

Hakualustat
Solr, Elasticsearch

Muut tietojärjestelmät
Cloudinary, ImageBank Independent, Sharepoint, Outlook, Google Vision, Google Maps, Dreambroker, Visma X-Archive (Sähke 2), Nasdaq pörssitiedotteet, Lowell, Smart space, Weblate,  STT-info, Creditsafe

Kysy lisätietoja
Varaa maksuton Teams-palaveri - keskustellaan tarpeestanne.


Ota yhteyttä

Marko Kujala

CEO | Solution Architect | Technologies
Mediasignal Communications Oy