Kirjoittaja
Sami Hakimsan
Kategoria
Blogi
Julkaistu
31.08.2021

Tuotetiedonhallinta vahvistaa strategista kilpailuetua ja brändin vetovoimaa

Laadukkaasta tuotetiedosta on muodostunut kriittinen kilpailutekijä, mutta missä kunnossa sinun tuotetietosi ja tämän sujuva hallinta on? Kuinka helposti pystyt päivittämään sitä tai tuomaan mukaan uuden tuoteryhmän tai – myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta – suuntaamaan rikastettua tarjoamaa uudelle asiakassegmentille?

Tuotetiedon luominen, tallennus ja ylläpito ovat jatkuvassa muutoksessa. Rakenteet ovat usein monimutkaisia, myös tiedon määrä ja laajuus kasvavat ja muuttavat muotoaan varsin nopeasti.

Tiedon ja kanavamäärän kasvaessa tuotetiedonhallinnan onkin oltava entistä tehokkaampaa, selkeää ja laadultaan korkeatasoista, sen pitää tehostaa merkittävästi sisällönhallintatyötä sekä nopeuttaa laadukkaan ja ajantasaisen tiedon julkaisua ja synkronointia eri kanaviin.

Keskitä tuotetiedot PIM:iin, jotta päivittäminen ja optimointi olisi yhtenäistä ja helppoa

Yrityksissä olisi hyvä miettiä, kannattaisiko vihdoin lopettaa tuotetiedon päivittäminen ja sen hallinta tietokannoista, verkkolevyiltä, käyttäjien työasemilta tai excel-tiedostoista. On turhan aikaa vievää ja tehotonta kamppailla moneen paikkaan pirstaloituneen ja epäyhtenäisessä muodossa olevien sisältöjen ja eri järjestelmissä olevan tuotetiedon kanssa.

Asiantuntevasti rakennetun PIM-hallintajärjestelmän myötä itse tuotteelle muodostuu aivan toisenlainen merkitys. Arvokkaan tuotesisällön tiedon päivittäminen ja optimointi eri julkaisualustoihin ja kanaviin muuttuu yhtenäiseksi. Asiakaskin saa omansa, sillä laadukkaat, rikastetut ja houkutteleviksi luodut tuotesisällöt tarjoavat ideoita ja inspiraatiota sekä tukevat ostopäätöstä ja optimaalisesti haluttua tuotekokemusta.

PIMin etuisuus on, että kaikki koostettava tieto on ajanmukaista, se näkyy kaikkialla ja löytyy yhdestä paikasta. Se auttaa kaikkia tuoteprosessissa olevia liiketoiminta-alueita reagoimaan nopeisiin markkinamuutoksiin sekä jalostamaan ja ohjaamaan sitä, mitä tuotetietoja missäkin näytetään. Jos tuotetiedonhallintaa ei keskitetä, korkealaatuisen tuotesisällön tarjoaminen eri asiakaskohtaamisissa on aika mahdotonta ja tuotekokemus prosessin eri vaiheessa on kaukana yhtenäisestä.

Keskitetty tuotetiedonhallinta tuo etuja eri toimialojen yrityksille

PIM-järjestelmiä käytetään monilla toimialoilla. Se sopii hyvin perinteiselle valmistavalle teollisuudelle, missä tuotannon asiakasprosessin läpinäkyvyyttä korostetaan ja missä tuotteiden ostajat perustavat ostopäätöksensä pääosin tuotteisiin liittyviin tietoihin. PIM ottaa kopin tiedon jäsentämisestä sillä hetkellä, kun sisäisten PLM ja PDM-järjestelmien kyvykkyys rikastetun asiakas- ja sidosryhmätiedon tuottamiseen loppuu.

PIM soveltuu näppärästi myös vähittäiskaupalle, jossa tuotteiden elinkaari on varsin lyhyt ja jossa tarvitaan nopeaa reagointikykyä markkinamuutoksiin ja kuluttajien mieltymysten huomioimiseen. Myös tukkukaupan alan yrityksille tuotetiedonhallinta luo kilpailuetua ja jäsentää päämiehiltä saatavaa tuotedataa jaeltavaksi sopivilla viestikanavilla eri asiakasryhmille.

Laadukkaat tuotesisällöt nostavat tunnettujen brändien tuotekokemusta

Mediasignal toteuttaa asiakkailleen tuotekokemuksen hallintaratkaisuja (PXM), jotka ovat perustana erinomaisille tuotekokemuksille. PXM on kokonaisuus, kun halutaan koostaa, ylläpitää ja toimittaa rikasta
ja osuvaa tuotesisältöä yrityksen sidosryhmien ja kohdeasiakkaiden käytettäväksi.

Mediasignal toteuttaa PXM-hallintaratkaisut joko Akeneo PIM-järjestelmällä, tai asiakkaan jo olemassa olevan PIM-järjestelmän päälle. Teemme kyseiset tuotetiedonhallinnan projektit vahvan ohjelmistokehitys- ja brändiosaamisemme pohjalta. Asiakkaina on sekä tunnettuja maailmanmerkkejä että vahvoja kotimaisia haastajia.

Nostoina PXM-projekteistamme ovat esimerkiksi brändit Katepal ja Oras, joille ainutlaatuisen tuotekokemuksen tarjoaminen on vahvasti oman toiminnan keskiössä. Heille olemme toteuttaneet muun muassa kaksi kiinnostavaa PIM:iin integroitua lisäpalvelua. Oraksen uusi katalogigeneraattori tekee aikaisemmin tuhansien tuotteiden ja useiden kieliversioiden käsin tehdyn taittotyön nyt automaattisesti. Se noutaa valitut tuotetiedot ja kuvaelementit sekä laatii aina ajantasaisen tuotekatalogin ja helpottaa näin tuotekuvastojen tekemistä. Tarjous- tai ratkaisuehdotusten taittotyökalu nostaa puolestaan tiedosta erilaista kuva- ja tietomateriaalia ja laatii niistä valmiiksi taitetun tuote-esitteen.

Tuotetiedonhallinta on yritykselle strateginen valinta ja sen paikka tulisi olla liiketoiminnan ytimessä, se koskettaa organisaatiossa myös koko henkilöstöä. Kun siihen panostetaan, vaikutukset näkyvät kaikkialla tekemisessä. Se on myös tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kesken. Hyvin jäsennelty kokonaisuus pitää arvokkaan tiedon paremmin ajan tasalla ja varmistaa näin myös loppuasiakkaille ehjän tuotekokemuksen ostopolun eri vaiheissa.

Tehdään visiostasi totta.

Mediasignalilaiset keskustelevat mielellään kanssasi. Pienestäkin ideasta voi kasvaa liiketoimintaasi kiihdyttävä innovaatio. Meidän kanssa pääset helposti liikkeelle ja tuloksia syntyy nopeasti. Ota yhteyttä ja haasta meidät.

Puhutaan lisää

Opas PIM-järjestelmän ostajalle

Mitä hyötyjä PIM-ratkaisusta on yrityksellesi? Miksi brändit ja jälleenmyyjät tarvitsevat PIM-ratkaisun?   Vastaukset kaikkiin kysymyksiisi löydät oppaastamme. Voit ladata oppaan syöttämällä sähköpostiosoitteesi tähän.