Kirjoittaja
Joonas Ryynänen
Kategoria
Blogi
Julkaistu
09.10.2023

Tavoitteena kestävä, räätälöitävä ja kustannustehokas verkkopalvelu

Verkkopalvelut ja niitä ympäröivät taustajärjestelmät ovat ottaneet suuria harppauksia eteenpäin viime aikoina: erilaiset julkaisu-, PIM-, DAM- ja ERP-järjestelmät ovat monissa yrityksissä arkipäivää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että nykyajan verkkopalveluiden täytyy pystyä integroitumaan taustajärjestelmiin – ilman sitä verkkopalvelu ei pysty parhaimpaansa yrityksen liiketoiminnan vauhdittajana. Esimerkiksi verkkokauppa-toteutuksissa on oleellista, että yrityksen tuotetiedot ja -kuvat sekä esimerkiksi varastosaldot saadaan luettua suoraan taustajärjestelmistä – jos tämä ei onnistu, on verkkokauppaa todella työlästä ylläpitää niin, että sen tiedot säilyisivät ajan tasalla pitkällä aikavälillä.

Räätälöitävyydellä myös kilpailuetua

Toinen merkittävä, etenkin nykyaikana esiin tuleva tarve on verkkopalvelun räätälöitävyys. Kun halutaan markkinoilla positiivisesti edukseen erottuva palvelu, täytyy palvelu pystyä räätälöimään halutulla tavalla. Harvoin verkkopalvelua on järkevää lähteä tekemään täysin räätälöitynä ohjelmistona, useimmiten haluttu ratkaisu löytyy joko valmiin julkaisualustan (kuten WordPress/WooCommerce) jatkojalostuksesta, tai sitten niin sanotun headless-periaatteen ratkaisusta, jossa sivuston esityskerros pyritään erottamaan täysin taustalla olevista tietojärjestelmistä (modulaarinen/koottava arkkitehtuuri).

Headless -ratkaisulla joustavuutta

Pähkinänkuoressa voisi todeta, että mitä enemmän järjestelmään tulee integraatioita ja räätälöityjä ominaisuuksia, sitä potentiaalisemmaksi headless-ratkaisu tulee toteutusmallina. Täysin erotettu esityskerros pystyy nimittäin poimimaan oleellisia tietoja vaivatta useasta järjestelmästä ilman, että järjestelmiä täytyisi integroida tiiviisti yhteen keskenään. Lisäksi erillinen esityskerros mahdollistaa luonnollisesti täysin räätälöidyn front-end-toteutuksen, jossa ei ole taustajärjestelmien tuomia teknologiarajoitteita.

Yhtenä tärkeänä havaintona tällaisesta headless-pohjaisesta modulaarisesta ratkaisusta täytyy nostaa esiin myös se, että tämän kaltainen palvelu kestää paremmin taustajärjestelmissä ja verkkopalvelun vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia. Tämä hyöty kumpuaa siitä, että headless-esityskerroksen räätälöinti on pääsääntöisesti helpompaa kuin valmiin julkaisujärjestelmän räätälöinti. Lisäksi modulaarisessa mallissa, jossa esityskerros on omana palvelunaan, taustajärjestelmiä ei useimmiten tarvitse sitoa ja integroida yhteen niin tiukasti kuin perinteisessä toteutusmallissa.

Valmiin julkaisujärjestelmän räätälöinti voi riittää tietyissä tapauksissa

Kuitenkin myös perinteisellä valmiin julkaisujärjestelmän räätälöintimallilla on paikkansa monissa tilanteissa – erityisesti ne nousevat parrasvaloihin silloin, kun tehtävät integraatiot ja räätälöinnit ovat määrältään maltillisia. Lisäksi esimerkiksi WordPressin tarjoama toimintorikas sisältöeditori ja plugin-ekosysteemi ovat yhä merkittäviä hyötyjä lähteä toteuttamaan palvelu perinteisellä mallilla. On tärkeää ymmärtää, että monet perinteiset ja tavanomaiset ominaisuudet (kuten erilaiset verkkolomakkeet, kustomoitavat valikkorakenteet, perustason hakutoiminnot) löytyvät valmiina pakettina julkaisujärjestelmistä, jolloin tällaisten ominaisuuksien toteutus on edullisempaa verrattuna headless-ratkaisuun.

Valinta tarpeen mukaan

Tiivistetysti voisi sanoa, että jos halutaan lähteä hakemaan selkeästi markkinoilta edukseen erottuvaa räätälöitävää ratkaisua, joka integroituu moneen eri taustajärjestelmään, kannattaa modulaarista headless -mallia miettiä ajatuksella. Myös tulevaisuuden päivitys- ja räätälöintitarpeet kannattaa ottaa huomioon heti ensimmäisen version määrittelyvaiheessa. Samalla kannattaa kuitenkin muistaa, että useassa tapauksessa myös perinteisen mallin verkkopalvelutoteutus ajaa asiansa loistavasti.

Puhutaan lisää.