Kirjoittaja
Joonas Ryynänen
Kategoria
Blogi
Julkaistu
24.11.2021

Softaprojektit onnistuvat asiantuntemuksella ja oikeilla menetelmillä

Nykyaikaiset internet-pohjaiset softaratkaisut ovat lähes poikkeuksetta monimutkaisia kokonaisuuksia. Ohjelmistojen väliset integraatiot ja laadukkaat toiminnallisuudet kuuluvat softatalojen jokapäiväiseen arkeen. Olipa kyse sitten verkkosivuista, -kaupasta tai räätälöidystä ratkaisusta, on selvää, että ohjelmistoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon paljon erilaisia asioita. Tätä varten tarvitaan kokonaisvaltaisia softakehittäjiä, jotka ottavat huomioon niin teknisen toimivuuden kuin asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet. On turhanpäiväistä rakentaa teknisesti näyttävä kokonaisuus, joka ei loppupeleissä tuota toivottua lisäarvoa asiakkaalle. Toisaalta ohjelmisto, joka täyttää sillä hetkellä asiakkaan vaatimukset, mutta joka on rakennettu teknisesti hataralle pohjalle, voi pahimmassa tapauksessa murentaa haaveet ohjelmiston sujuvasta jatkokehityksestä.

Moderni softatyö on siis jatkuvaa tasapainottelua palvelun teknisen laadun ja asiakastarpeiden toteuttamisen saralla – onnistunut suoritus tarkoittaa niin tyytyväistä asiakasta kuin softataloa. Pitkän tähtäimen ajattelua on hyvä pitää aika ajoin mielessä; kun palvelu rakennetaan alusta siten, että tulevaisuuden visiot on mahdollista jatkokehittää, ollaan projektissa oikealla tiellä. 

Projektin alussa tehtävä vaatimusmäärittely on tärkeä osa uuden ohjelmistoratkaisun toteuttamista. Siinä laaditaan selkeä ja yksiselitteinen määritys ratkaisun halutusta toiminnasta. Vaatimusmäärittely on dokumentti, jonka pohjalta ratkaisua lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan – näin ollen on tärkeää, että sekä asiakas että softatoimittaja ovat sitoutuneet sen huolelliseen laatimiseen. 

Jotta softaratkaisusta saadaan paitsi teknisesti myös visuaalisesti toimiva ratkaisu, tarvitaan käyttäjä- ja asiakaskokemuksen suunnittelua. Tämä tarkoittaa asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ja ohjelmiston kohderyhmien kartoittamista – kun nämä ovat selvillä, voidaan ratkaisua mallintaa esimerkiksi prototyypeillä. Näiden pohjalta on hyvä lähteä valitsemaan softan teknistä toteutustapaa. 

Kun puhutaan verkkopohjaisista ohjelmistoista, on vaihtoehtoisia lähestymistapoja teknisen toteutuksen tekemiseen valtavasti: yksi nykypäivän tärkeimmistä softatyön taidoista on tunnistaa tilanteeseen sopivin tekninen ratkaisu. Jos softaratkaisua lähdetään tekemään väärällä tekniikalla, voi pahimmassa tapauksessa koko tehty työ mennä hukkaan. Kokeneiden ja monipuolisten softakehittäjien näkemykset ovat kullanarvoisia, ja niitä kannattaa kuunnella pitkin projektia. 

Lopuksi: yksi softatyön voimakkaimmista tunnuspiirteistä on vaikea ennustettavuus. Jos tehtävä palvelu on monimutkainen ja vielä lisäksi riippuu useasta 3. osapuolen ohjelmistosta ja niiden rajapinnoista, on selvää, että softan rakentamiseen kestävä aika on hankalaa arvioida. Välillä yksinkertaiseltakin kuulostavat toiminnallisuudet ovat hankalia toteuttaa teknisesti. Toisaalta asiakkaan on saatava tietää projektiin liittyvät kustannukset mahdollisimman tarkasti, joten projektin kustannuksien arviointi on tärkeä osa softaprojektia. Tässäkin kannattaa luottaa asiantuntevan softatalon osaajiin – kokemuksen ja tarkan suunnittelutyön kautta löytyy asiakkaalle lisäarvoa tuottava ratkaisu niin teknisesti kuin taloudellisesti.

Puhutaan lisää.