Kirjoittaja
Joni Heinonen
Kategoria
Blogi
Julkaistu
11.06.2019

Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2016 lopulla saavutettavuusdirektiivin. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta.

Digipalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että palvelu on käytettävissä kaikkien ihmisten toimesta. Saavutettavuus onkin olennainen osa julkisten palveluiden digitalisointia ja digitaalisten palveluiden laadun parantamista. Jos saavutettavuutta ei huomioida, monet jäävät palveluiden ulkopuolelle. Arviolta yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita verkkopalvelujen käytössä: esimerkiksi vammat, ikääntyminen, lukivaikeus, mielenterveyden ongelmat ja heikko suomen kielen taito voivat tuoda erilaisia hankaluuksia, kun pitäisi asioida verkossa.

Direktiivin perustana on WCAG-standardi (Web Content Accessibility Guidelines). Standardiin kuuluu monia eri kriteerejä, jotka saavutettavan verkkopalvelun pitää täyttää.

Verkkopalvelun saavutettavuus

Verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.

  • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla (esim. ruudunlukuohjelmat). Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen. WCAG 2.0-saavutettavuusohjeistukseen voi tutustua myös sitä ylläpitävän World Wide Web Consortiumin (W3C) sivuilta.

  • Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi. Yksi keino parantaa sisällön saavutettavuutta on käyttää selkokieltä niiltä osin kuin mahdollista. Lisätietoa selkokielestä löytyy Selkokeskuksen sivuilta.

Milloin verkkosivustojen ja muiden digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavat?

Lain saavutettavuusvaatimukset eivät tule kerralla voimaan, vaan niillä on siirtymäaikoja riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu ja millainen toimija sen on julkaissut.

Siirtymäaikaa vanhoille verkkopalveluille, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, on kaksi vuotta, eli niiden tulee olla saavutettavia 23.9.2020 alkaen. Uusien verkkopalveluiden pitää noudattaa vaatimuksia 23.9.2019 alkaen. Siltä osin kuin yksityinen sektori kuuluu vaatimusten piiriin, niiden verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 1.1.2021.

Mobiilisovellusten on noudatettava vaatimuksia 23.6.2021 alkaen. Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettyjen intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi intranet tai kun vanha intranet uudistetaan kokonaan.

Kehitä organisaatiosi verkkopalvelusta saavutettava

Saavutettavat verkkosivut vaativat asiantuntemusta suunnittelijalta, toteuttajalta ja ylläpitäjältä. Autamme joko nykyisen verkkopalvelusi kehittämisessä saavutettavaksi tai huolehdimme että kokonaan uusi verkkopalvelusi on esteetön jo julkaisussa.

Täytä alle oleva lomake, mikäli sinulla on kysyttävää verkkopalvelunne saavutettavuuteen liittyen!

Puhutaan lisää.