Kirjoittaja
Marko Kujala
Kategoria
Blogi
Julkaistu
14.05.2019

Integraatio tarkoittaa kahden tai useamman eri tekniikoilla tai alustoilla toteutetun järjestelmän liittämistä toisiinsa niin, että järjestelmien liitetyt osat keskustelevat keskenään. Kun järjestelmät integroidaan, pystytään tietoa kuljettamaan kahden erillisen järjestelmän välillä ja tarpeen mukaan rikastamaan esimerkiksi uusien mikropalveluiden käyttöön.

Ohjelmistointegraatio tehostaa ja yhtenäistää liiketoimintaa

Keskeinen tarve järjestelmäintegraatioille herää, kun halutaan kehittää palveluista vaikuttavampia sekä tehostaa kustannustehokkaasti omaa toimintaa. Esimerkiksi manuaalinen tiedonsiirto on hidasta ja virhealtista sekä tekijöitä työllistävää. Vaikuttavuusnäkökulmaa palveluille voidaan löytää palvelujen saumattomasta toiminnallisuudesta kuten ostoprosessien toimivuudesta, kun se on kytketty suoraan omiin liiketoimintaprosesseihin.

Pelkkä tiedonsiirto järjestelmästä toiseen ei ole yleensä tarpeita vastaavaa vaan vastaanottavan järjestelmän on pystyttävä tulkitsemaan datan sisältöä ja jalostettava sitä tarpeiden mukaan.

Mitä integraatiolla voidaan ratkaista?

Tyypillisiä integraatiotarpeita ovat toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) tai taloushallinto-ohjelmiston yhdistäminen erilliseen toteutukseen. Kun tähän lisätään tarve tilausten tai tuotetietojen hakemiselle erillisestä järjestelmästä, tulee kyseeseen PDM -tai PIM -ratkaisujen yhdistäminen integraation piiriin.

Tuotetietointegraatiota hyödynnetään monesti rakennettaessa erillisiä mikropalveluita, joissa tuotetiedosta rikastetaan lisäpalveluita. Lisäpalveluita voidaan julkaista verkkosivuilla, mobiilisovelluksessa tai vaikka automatisoidussa tuoteluettelossa. Mikropalvelut käyttävät usein keskinäiseen kommunikointiinsa keveitä mekanismeja kuten rest-rajapintoja.

Integraatioita tarvitaan, jos herää tarve esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen palveluille eli vahvalle sähköiselle tunnistautumiselle, joka toteutetaan kolmannen osapuolen palvelussa. Käyttäjä tekee tunnistautumisen ulkopuolisessa palvelussa ja tieto tunnistautumisesta ja mahdollisista muista kerätyistä tiedoista kuljetetaan integraation avulla omaan järjestelmään hyödynnettäväksi.

Isoissa työllistäjäyrityksissä tulee kyseeseen myös tunnistautumisen integraatiot, kuten AD (Active Directory) tai Azure AD. Integraatio mahdollistaa keskitetyn tunnistautumisen sovelluksille, jolloin esimerkiksi erillistä kirjautumista toteutettavaan sovellukseen ei tarvita.

Kun suunnittelet integraatiota

Oleellinen näkökulma järjestelmäintegraation toteutukselle on se, ettei jo toteutettuja ratkaisuja ratkaista uudelleen. Kun yrityksessä tietty prosessi ja asia hoidetaan jo tietyllä tavalla, itse prosessia ei ole tarvetta muuttaa. Integraation avulla olemassa oleva työnkulku voidaan ottaa käyttöön myös toisessa palvelussa, jolloin varsinaiseen käsittelyprosessiin ei tarvita muutoksia.

Toisaalta tarve integraatiolle voi herätä, jos halutaan ulkoistaa jokin toimenpide toiselle järjestelmälle.

Erilaisia palveluita on yrityksissä käytössä suuri määrä ja niitä tulee koko ajan lisää, on tärkeää pystyä tunnistamaan mitkä integraatiot ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia omalle liiketoiminnalle.

Kun järjestelmäintegraatioita suunnitellaan, kannattaa varautua ainakin seuraaviin tarpeisiin:

 •  Riittävän tarkalla tasolla oleva määrittely siitä, mitä järjestelmäintegraatioilta halutaan
 •  Rajapintakuvaukset integroitavista järjestelmistä
 •  Testirajapintamahdollisuus
 •  Pääsyoikeuksien järjestäminen integroitavaan järjestelmään

Integraatiotermejä, jotka on hyvä tietää

Yleisimmät tiedonsiirtoprotokollat

 • Web service: Ohjelmointirajapinta. Jokin palvelin tarjoaa muilla tietokoneilla toimiville ohjelmistoille palvelun HTTPn tai muun Internet-pohjaisen protokollan yli.
 • FTP (File Transfer Protocol): FTP-protokolla mahdollistaa tiedostojen siirron kahden koneen välillä käyttöjärjestelmästä riippumatta.
 • SOAP (Simple Object Access Protocol): Kieli ja protokolla, jonka avulla palvelun käyttäjä voi lähettää komennon palvelun tarjoajalle ja palvelun tarjoaja voi lähettää vastauksen.

Web service arkkitehtuurimalleja rajapintojen toteuttamiseen

 • REST (Representational State Transfer): HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen.
 • GRAPHQL: HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen.

Siirrettävien aineistojen muoto

 • JSON (JavaScript Object Notation): Avoimen standardin tiedostomuoto tiedonvälitykseen.
 • XML (Extensible Markup Language): XML-kieliä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen.

Muita tärkeitä käsitteitä

 • API: API on sovellusliittymä ja lyhenne sovellusohjelmointirajapinnasta. Se on ohjelmointiliitäntä, joka sallii useiden sovellusten kommunikoida toistensa kanssa.
 • JWT (JSON Web Token): Avoimen standardin menetelmä käyttöoikeustietueiden (Access Token) hallinnoimiseen eri ohjelmistojen välillä.

Miten päästä alkuun integraation toteutuksessa?

Määrittele ensin tavoitteita ja ota sitten yhteyttä meihin.  Jo ensi alkuun on järkevää määritellä liiketoiminnan tavoitetila – mihin integraatioilla pyritään ja mitkä ovat kipupisteet.

Me autamme koko prosessissa määrittelystä toteutukseen ja julkaisuun. Kysy rohkeasti lisätietoa, keskustelemme mielellämme tarpeestanne.

Puhutaan lisää.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Marko Kujala

CEO | Solution Architect | Technologies
Mediasignal Communications Oy