Kirjoittaja
Joonas Ryynänen
Kategoria
Blogi
Julkaistu
07.09.2022

Nopeus, tietoturvallisuus ja sulava asiakaskokemus: Headless-toteutuksilla verkkopalvelut viedään seuraavalle tasolle

Nykyajan verkkopalveluilta vaaditaan paljon: toimintanopeuden on oltava hyvä, tietoturvan kunnossa ja integraatioiden yrityksen tietojärjestelmiin (esim. ERP, PIM, ja DAM) sujuvia. Tämä asettaa suuria haasteita perinteiselle tavalle luoda verkkopalveluita, jossa tieto pyritään pakkaamaan ja esittämään julkaisujärjestelmän kautta. Seurauksena julkaisujärjestelmä joutuu astumaan liian suuriin saappaisiin, ja lopputuloksena on palvelu joka kyllä tekee tehtävänsä mutta jolla ei voida merkittävästi erottautua kilpailijoista.

Tunnistettujen haasteiden vuoksi niin sanottu ”headless”-arkkitehtuuri on saanut enemmän ja enemmän jalansijaa, eikä syyttä: sen avulla pystytään luomaan uuden sukupolven käyttökokemuksia.

Ideana headless on varsin simppeli: erotetaan verkkopalvelun ”selainpuolen / käyttäjille näkyvä” osa täysin palvelun taustajärjestelmistä (etenkin CMS-järjestelmästä).

Tällä tavalla saadaan ainakin seuraavia hyötyjä:

  • Kaikkea tietoa ei tarvitse viedä yhteen CMS-järjestelmään (hyödynnetään dataa headless-teknologialla suoraan siitä järjestelmästä, mistä sitä tarvitaan)
  • CMS-järjestelmien verrattain kankeita tapoja tehdä käyttöliittymä- ja ulkoasukehitystä ei tarvitse käyttää (käytetään sen sijaan headless-teknologioiden kuten Next.js:n tuoreimpia kehitystyökaluja)
  • Palveluista saadaan tehtyä vaivatta nopeita, tietoturvallisia ja käyttökokemukseltaan sulavia (headless-teknologiat keskittyvät nimenomaan näiden ominaisuuksien optimointiin)

Headless-toimintamalli ei tarkoita, että yrityksen tulisi luopua esimerkiksi CMS-järjestelmästään. Käytännön tasolla CMS-järjestelmältä viedään pois vastuu palvelun julkisivusta, ja sen annetaan keskittyä siihen mihin se on tehtykin: sisällön hallinnoimiseen (CMS = content management system). Headless-teknologiat kuten Next.js pystyvät nimittäin vaivatta yhä hyödyntämään sitä sisältöä, joka CMS:stä löytyy.


Kenelle headless-periaatteella tehdyt ratkaisut sitten sopivat parhaiten?

Headless-lähestymistapa sopii parhaiten yrityksille, joilla on verkkopalvelulleen seuraavia vaatimuksia:

  • palvelun on oltava nopea, tietoturvallinen ja nykyaikainen
  • palveluun halutaan tuoda tai palvelusta halutaan viedä tietoa muista(kin) taustajärjestelmistä kuin CMS-järjestelmästä (esim. ERP, PIM, DAM)
  • palveluun halutaan toteuttaa alan standardiominaisuuksista poikkeavia toimintoja kustannustehokkaasti (headless-teknologialla toteutetun palvelun kustomointi on edullisempaa verrattuna perinteisen CMS-järjestelmän kustomointiin)

Yhteenvetona todettakoon, että headless-periaatteella luodaan uuden sukupolven verkkopalveluita, joiden avulla on mahdollista erottautua edukseen kilpailusta. Next.js on esimerkki teknologiasta, joka mahdollistaa headless-toteutukset. Headlessiin siirtyminen tuo monenlaisia hyötyjä aina palvelun suorituskyvystä asiakaskokemukseen. Perusteina headlessin valintaan ovat esimerkiksi tarve saada palvelu integroitumaan sujuvasti taustajärjestelmiin tai tarve luoda palveluun kustomoituja ominaisuuksia.

Headless on lähestymistapana verrattain uusi, joten sen käyttöönotto mahdollistaa positiivisen erottautumisen verkkopalveluiden kiivaalla pelikentällä!

Puhutaan lisää.