Asiakas
VRJ Rakennus

VRJ Rakennus on korjausrakentamiseen erikoistunut ammattilainen. Rakennusosasto-organisaatioon kuuluu jo yli 100 saaneerausrakentamisen ammattilaista sekä laaja verkosto vakiintuneita ja osaavia yhteistyökumppaneita. VRJ Rakennus on osa VRJ Groupia, jonka liikevaihto on yli 100 milj. € ja se työllistää kokonaisuudessaan n. 350 henkilöä.

VRJ Koti -sovellus tehostaa työntekoa ja parantaa asiakaspalvelua

VRJ Rakennus halusi digitalisoida linjasaneerausprojekteihin kiinteästi kuuluvan, projektikohtaisen materiaalinvalintaprosessin sekä automatisoida monivaiheisen osakasmuutostenhallinnan.

Useissa tilaajavaatimuksissa urakoitsijalta vaaditaan nykypäivänä sähköistä materiaalinvalintamahdollisuutta. Sen puuttuminen ei saa olla esteenä yhdenkään VRJ:n haluaman kohteen saamiselle. Myös asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet – yhä useampi asiakas on siirtynyt sähköiseen asiointiin ja siksi VRJ haluaa tarjota sellaisen palvelun molemminpuolisena etuna.

Automatisoitu prosessi lähtee käyntiin osakkaan valinnoista ja kulminoituu asuntokohtaiseen asentajien työohjeeseen

Mediasignal kehitti räätälöidyn VRJ Koti-sovelluksen, jossa viestintä, osakasmuutokset ja tarjousten hallinta ovat keskitettynä yhteen paikkaan, jossa VRJ voi hallinnoida prosessia koko projektin ajan.

Osakkaiden materiaalinvalinnat käynnistävät sovelluksessa prosessin, jonka aikana tarjoukset, tarjouspyynnöt sekä remonttien lisätiedot saadaan hoidettua suoraan sovelluksen kautta. Lopputuloksena syntyy huonekortti eli asunnon työohje, joka urakoitsijan on mahdollista viedä sovelluksesta Word-muotoisena paikallisesti muokattavaksi.

”Lopputulos eli muutostyötarjous ja huonekortti alkavat muodostua heti siitä alkaen, kun osakas tekee ohjelmaan ensimmäisen tuotevalinnan. Näin osakas itse aiempaa konkreettisemmin osallistuu oman asuntonsa ohjeiden laatimiseen. Sovellus myös ohjaa ja aikatauluttaa prosessin etenemistä urakoitsijan määrittelemien aikataulujen puitteissa”, kertoo VRJ:n asiakaspalvelupäällikkö Monica Wenell.

Asiakasportaali kokoaa osakkaille tiedot projektin vaiheista ja etenemisestä

Osakkaiden käyttöliittymänä toimii asiakasportaali, jossa kaikki viestintä voidaan kohdentaa asuntokohtaisesti, kuten tiedotteet, dokumentaatio, aikataulut sekä urakoitsijan ja osakkaiden väliset keskustelut.

Portaalissa osakkaat voivat valita materiaalivalitsimella uudelleen rakennettaviin pintoihin materiaalit ja kalusteet joko urakanmukaisina tai omien toiveidensa mukaan. Palvelu on rakennettu käyttäjäystävälliseksi ja selkeäksi, jossa myös kuvamateriaali ja näkyvät hinnat tuovat lisäinfoa valintojen tueksi. Osakkaalla on tietty aikaikkuna, jonka puitteissa hän voi pohtia ja muutella valintojaan silloin kun omaan aikatauluun parhaiten sopii.

”Itse näkisin osakkaiden kannalta etuna sen, että kaikki materiaalit ovat luettavissa ja valinnat muokattavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Prosessi dokumentoituu sovellukseen automaattisesti ja tallentuu sekä urakoitsijan että osakkaan luettavaksi”, Wenell sanoo.

VRJ Rakennus pilotoi sovelluksen As Oy Eskon-Salpan linjasaneerauskohteessa

Vantaan Martinlaaksossa As Oy Eskon-Salpassa alkoi keväällä 2023 lähes vuoden kestävä laajamittainen linjasaneeraustyö, jossa sovellus pilotoitiin. Sovellus otetaan asteittain käyttöön tulevissa linjasaneerauskohteissa.

”Näkisin, että sovellus tuo tilaajalle varmuutta ammattimaisesta toiminnasta ja siitä, että prosessin hallintaan on panostettu eli on myös urakoitsijalle suuresti imagokysymys. Tilaaja on sama asia kuin taloyhtiön osakkaat – kyllä he laittavat painoarvoa sille, miten heidän omaisuuteensa liittyvän urakan prosessia hoidetaan”, Wenell arvioi.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Toni Pato-Oja

CEO | Entrepreneur | Digital Business
Mediasignal Group

CEO | Entrepreneur | Digital Business
Mediasignal Industrial Oy

Entrepreneur | Digital Business
Mediasignal Communications Oy

Entrepreneur
Mediasignal Nordic AS