Helppoutta ruokahävikin mittaukseen ja raportointiin

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Mediasignal toteutti Luonnonvarakeskukselle verkossa toimivan sovelluksen ravitsemispalveluiden ruokahävikin kirjaamiseen sekä kirjauksista koostettavien tilastojen/raporttien generointiin.

Työkalujen kehitystä ruokahävikin vähentämiseksi

Projektin tavoitteena oli toteuttaa ruokahävikin mittausohjelma, joka on olennainen osa Luken kansallista ruokahävikin seurantahanketta. Tarkoituksena on tuoda esille, miksi ruokahävikkiä on tärkeää vähentää koko ruokaketjussa ja myös ravitsemispalveluissa.

Erityisen tärkeää on sovelluksen helppokäyttöisyys erilaisilla päätelaitteilla, koska kentällä käytössä olevat laitteet ovat hyvin erilaisia ja kirjaaminen täytyy onnistua esimerkiksi älypuhelimella ja tabletilla.

Sovelluksen avulla hankkeeseen osallistuvat ravintolat kirjaavat päivittäisen ruokahävikin järjestelmään ja järjestelmä luo Luken käyttöön koontiraportin kirjatuista hävikeistä.

Hävikkitiedot koostetusti tutkimuskäyttöön

Sovelluksen avulla mittaukset pystytään järjestämään tavalla, joka vastaa parhaiten yritysten omia tarkoituksia. Ylläpitäjä näkee koosteen kirjausten tuottamista tilastoista, joita voidaan suodattaa eri tavoin, esimerkiksi ajan sekä ruokalajin mukaan. Tietoja saadaan hävikin määristä, laadusta, alkuperästä, syistä ja keinoista vähentää hävikkiä.

Raportoinnin tulokset ovat nähtävissä numeraalisina taulukoina sekä kuvaajina ja ne voidaan viedä sovelluksesta Exceliin.

Monipuolista kokemusta erilaisista mittaus- ja raportointisovelluksista

Kumppaninvalinnassa arvostettiin Mediasignalin kokemusta laadunvalvontaan ja omavalvontaan tarkoitettujen sovellusten kehityksestä.

Sovelluksen toteutuksessa ja suunnittelussa hyödynsimme laajaa kokemustamme datan mallinnukseen sekä riskinhallintaan liittyvien digitaalisten palveluiden tuotannoista.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Marko Kujala

Toimitusjohtaja
Mediasignal Communications Oy