Tavoitteena toimintaympäristön muutosten ennustettavuus sekä prosessien tehokkuuden ja ohjattavuuden lisääminen

Asiakas
Jetecon Oy

Jetecon Oy on suomalainen, prosessien, tuotannon sekä logistisen arvoketjun kehittämisen asiantuntija. Yrityksen erityisosaamista on mm. 3D-simulointitekniikka ja sen hyödyntäminen erilaisissa valmistavan teollisuuden selvitys- ja kehityskohteissa.

Jeteconin asiantuntijat työskentelevät säännöllisesti erilaisten Internet of Things ja Digital Manufacturing- tyyppisten asiakashankkeiden parissa.

Tiedon visualisointi osana prosessien kehittämistä

Mediasignalin ja Jeteconin ammattilaiset muodostavat asiantuntijayhteisön, jonka toiminnan punaisena lankana on asiakasympäristön muutosten ennustettavuus, prosessien tehostaminen sekä ohjattavuuden lisääminen.

Tärkeä osa kokonaisuutta on myös tuottaa selkeä ja helposti omaksuttava digitaalinen käyttöympäristö, joka havainnollistaa eri intressiryhmille kohdennetun informaation tarkastelun ja raportoinnin visuaalisessa muodossa.

Yhteiskonsepti tarjoaa nykyaikaisen, havainnollisen vaihtoehdon liiketoimintaympäristön prosessien ja logistisen arvoketjun arviointiin, ohjaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Tiedon visualisointi
Kerätyn datan koostaminen ja käsittely
  • Tarkoituksena jäsentää ja analysoida data tai raakatieto visualisoinnille sopivaan muotoon.
Visuaalinen esitystapa
  • Luodaan raportoinnille yrityksen oma visuaalinen muotokieli, jolla ohjataan raakatiedon näyttämistä.
Tiedon visualisointi kohderyhmäkohtaisesti
  • Luodaan kohteeseen ja lukijakuntaan soveltuva, kuvaustapoja hyödyntävä käyttöliittymämalli, joka tukee eri näkökulmien selailtavuutta.
Raportointiportaali
  • Helppo ja ymmärrettävä, visuaalinen raportointitapa – näyttää tiedon visuaalisesti ja mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja analysoinnin
  • Datan dynaaminen vertailu
  • Tietolähteiden yhdistäminen
  • Nykytiedon ja historiatiedon sulava hyödyntäminen seurannassa
  • Tiedon vaivaton esittäminen ja jakaminen 24/7 maailmanlaajuisesti
Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Sami Hakimsan

Strategic Partnerships | Business Design | Client Success