Kumppanina liiketoiminnan kehittämiseen, teknologiaratkaisuihin sekä sairaalaympäristön toimintaa tukevaan viestintään

Asiakas
Coxa

Coxa on Suomen ainoa, puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, joka työllistää 200 alan huippuosaajaa. Coxa suorittaa yli 3 500 tekonivelleikkausta vuosittain.

Ulkoisen ja sisäisen viestinnän työkalut

Coxalle toteutettu verkkopalvelukokonaisuus sisältää potilaille ja sidosryhmille suunnatun tekonivelsairaalan verkkopalvelun sekä kansainvälisen CoxaPro-tietoportaalin, joka palvelee ortopedian huippuosaajia.

Kokonaisuutta täydentää Coxa Intranet henkilöstön sisäiseen viestintään.

Digitaalisia palveluita erilaisiin tarpeisiin ja eri kohderyhmille

Kokonaisuudistuksen lähtökohtana oli uudistaa Coxan verkkopalvelut kokonaisuudessaan uuden brändi-ilmeen mukaiseksi sekä vastaamaan paremmin käyttäjäkunnan monimuotoisia tarpeita.

Jatkokehityksenä toteutettiin tekonivelkirurgisen hoidon ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille CoxaPro, jonka perustamisen taustalla on halu jakaa Coxan erityisosaamisesta ja tietotaitoa sekä tarjota tekonivelkirurgian ammattilaisille luotettava tiedonlähde heidän työnsä tueksi.

Keskeistä kokonaistoimitukselle oli myös erilaisten teknisten osioiden, kuten laajojen järjestelmäintegraatioiden ja rajapintakuvausten suunnittelu ja toteutus.

Coxa hyödyntää myös Mediasignalin ImageBank Independent -materiaalipankkia sisäisten ja ulkoisten viestintä- ja markkinointimateriaalin hallintaan.

Toimivuutta julkisomisteiselle erikoissairaanhoidolle

Coxa tekonivelsairaalan palvelussa keskityttiin eritoten käytettävyyteen ja sisällön erinomaiseen saavutettavuuteen. Palvelukonsepti suunniteltiin potilaiden käyttötapausten mukaan ja sisältö suunniteltiin palvelemaan juuri oikeata tarkoitusta.

CoxaPro -palvelu konseptoitiin nojaten Coxan visioon olla kansainvälisesti tunnettu tiennäyttäjä. CoxaPro palvelu julkaisee tutkimus- ja koulutusaineistoja kansainvälisesti ja kokoaa tekoniveltietoutta yhteen. Sivustolla esitetään myös kansainvälisen tutkimusyhteistyön tuloksia.

Kumppanuutta teknologiaratkaisuihin, viestintään ja yhdessä tekemiseen

Tekonivelsairaala Coxan tavoitteena oli löytää osaava digitaalisen liiketoiminnan kumppani, joka ymmärtäisi teknologisen ratkaisumallin tuottamisen lisäksi viestinnän merkityksen keskeisenä osana yrityksen ja organisaation toimintaa. Kumppanin tuli myös osata johtaa laadukasta yhdessä tekemistä.

Yhteistyön saavutukset

200+

Intranetin käyttäjää.

4

kieliversiota.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Sami Hakimsan

Director | Client Solutions | Business Design and Communications