Kirjoittaja
Sami Hakimsan
Kategoria
Blogi
Julkaistu
20.10.2023

Verkkosivuston auditointi antaa realistisen kuvan palvelun nykytilasta

Toimintaympäristön alati muuttuessa on tärkeää aika ajoin varmistaa, että oma verkkosivusto on ajan tasalla, toimii moitteettomasti ja tarjoaa käyttäjilleen parhaan mahdollisen kokemuksen. Mutta miten tietää, toimiiko yrityksen verkkosivusto kaikilla tavoin optimaalisesti, onko se turvallinen, nopea ja käytettävyydeltään hyväksyttävällä tasolla?

Mitä verkkosivuston auditoinnilla tarkoitetaan

Verkkosivuston auditointi on olennainen osa menestyvän yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Tämä sivuston tarkastelu antaa yritykselle kokonaiskuvan siitä, miten hyvin verkkosivusto toimii ja miten se tällä hetkellä vastaa yrityksen tavoitteisiin sekä käyttäjien toiveisiin ja odotuksiin.

Verkkosivuston auditointi on meillä digitaalisen toimintaympäristön asiantuntijoiden toteuttama prosessi, joka tarkoittaa perusteellista, eri näkökulmista tapahtuvaa teknistä tarkastelua ja analysointia suorituskyvyn, tietoturvan, käytettävyyden sekä yleisen toimivuuden arvioimiseksi. Tarkastelu auttaa sivuston omistajia ja ylläpitäjiä saamaan arvokasta tietoa siitä, millainen on sivuston nykyhetken todellinen laita ja miten havaitut ongelmakohdat kannattaisi sivuston optimoimiseksi tehokkaasti korjata.

Mitä kaikkea auditoinnilla voimme selvittää

Verkkosivuston tietoturvaan liittyen arvioimme kattavasti riskialttiutta. Haluamme varmistaa, että turvatoimet mm. sisällön ja datan sensitiivisyyden, palvelinympäristön ja julkaisujärjestelmän ja sen lisäosien osalta ovat ajan tasalla ja että yritys noudattaa tietosuoja- ja tietoturvastandardeja mahdollisten haavoittuvuuksien torjumiseksi.

Käytettävyyden osalta tarkastelemme mm. sivuston helppokäyttöisyyttä ja mahdollisia esteitä, jotka voivat vaikuttaa kävijöiden konversiohalukkuuteen. Pyrimme varmistamaan, että sivusto toimii odotetulla tavalla kaikissa tilanteissa, ja että se tarjoaa positiivisen ja saumattoman käyttäjäkokemuksen, mikä on esimerkiksi markkinointi- ja myyntiponnistelujen onnistumisen kannalta varsin keskeistä.

Suorituskyvyn näkökulmasta on puolestaan tarkoituksena selvittää, miten tehokkaasti palvelin ja itse sivusto teknisesti toimivat ja miten ne suoriutuvat erilaisista tehtävistä. Tässä osiossa mm. verkkosivuston latautumisnopeuden todentaminen on käyttäjien sitouttamiseksi ratkaisevan tärkeää. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota sivustolla esiin tuleviin mahdollisiin pullonkauloihin ja hakukoneoptimoinnin (SEO) teknisiin puutteisiin. Lisäksi selvitämme sivuston saavutettavuuden tason sekä millä tavoin mahdolliset integraatiot ja palvelinympäristö ovat teknisesti toteutettuja.

Ulkopuolinen asiantuntija varmistaa sivuston toimivuuden

Auditointiasiantuntijan roolin lisäksi olemme yrityksille usein myös digikehityksen strateginen kumppani. Emme ainoastaan tunnista, priorisoi ja esitä verkkosivustolle teknisiä kehityskohteita, vaan tarjoamme yritykselle myös syvällisempää konsultaatiota verkkoliiketoiminnan kehittämiseksi objektiivisuuden, erityisosaamisen ja innovatiivisen näkökulman kautta. Näin esimerkiksi verkkosivuston roolia on mahdollista säännöllisin väliajoin tarkastella ja miettiä, olisiko päivitys ja muokkaaminen ajankohtaista, vai peräti tutkia vaihtoehtoa uudistaa koko sivusto paremmin liiketoimintatavoitteita vastaavaksi.Varaa maksuton Teams-palaveri – keskustellaan tarpeestanne.

Puhutaan lisää.