Kirjoittaja
Sami Hakimsan
Kategoria
Blogi
Julkaistu
09.08.2019

Saatu asiakaspalaute vahvistaa valittua kehityssuuntaa

Mediasignal teetti loppukeväästä 2019 rajattuun asiakaskuntaan kohdennetun markkina- ja asiakaskokemustutkimuksen, jonka myötä keskityttiin saamaan puolueeton näkemys asiakastyytyväisyydestä. Lisäksi se antoi valaisevan kuvan mm. palveluprosessin vaiheittaisesta toimivuudesta ja laadusta. 

Keväällä teetetty tutkimus kuuluu osaltaan Mediasignalin brändiuudistusohjelmaan. Tutkimus suoritettiin ulkopuolisen tutkimusyhtiön toimesta. Kohdehenkilöt vastasivat tutkimukseen anonyymisti. 

Tulokset tukevat strategista linjausta

Mediasignal on tutkimuksen mukaan onnistunut palvelemaan asiakaskuntaansa varsin mallikkaasti. Erityistä tyytyväisyyttä herätti projektien johtaminen ja lopputulos, ammattimainen ongelmanratkaisukyky sekä nopea reagointi vaativiinkin asiakaskyselyihin. Lisäksi positiivisena ja palvelunlaatuun vaikuttavana tekijänä koettiin henkilöstön välittömyys ja ystävällisyys.

Kehitystoiveet olivat myös tervetulleita. Tärkeäksi nousi mm. asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä liiketoiminnan suunnittelu ja viestintä. Niin ikään toiveita palveluiden sisällön ja laajuuden kertomiseen kirjattiin parannuslistalle.

”Tutkimuksessa saimme asiakaskunnaltamme arvokasta tietoa meistä ja palvelujemme toimivuudesta, jota hyödynnämme toiminnan kehittämisessä”, kertoo Mediasignalin konsernin toimitusjohtaja Toni Pato-Oja.

Kehitysprosessi jatkuu

Keväällä teetetty tutkimus on osa tutkimussarjaa, joka saa jatkoa myöhemmin tänä vuonna. Se liittyy olennaisesti myös yhtiön liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden kehitystyöhön. 

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voisimme palvella vielä paremmin!

Puhutaan lisää.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tavoitteistasi.

Ota yhteyttä
Sami Hakimsan

Strategic Partnerships | Business Design | Client Success