Kirjoittaja
Joonas Ryynänen
Kategoria
Blogi
Julkaistu
15.01.2024

Keskenään keskustelevat ohjelmistot – miten integraatioalustalla mahdollistetaan huippuluokan ohjelmistopalvelut?

Ohjelmistot ja tietoaineistot ovat nykyaikana keskeinen resurssi mille tahansa yritykselle. Kukin järjestelmä keskittyy tuottamaan tiettyä lisäarvoa, ja sisältää kyseisen lisäarvon kannalta oleellisia toimintoja ja tietoja.

Ohjelmistot pystyvät yksinäänkin tuottamaan etuja yrityksen toiminnalle, mutta paras hyöty saadaan irti vasta silloin, kun:

  • järjestelmien sisältämät tiedot ja ominaisuudet kyetään ”yhdistämään” loogiseksi kokonaisuudeksi
  • järjestelmien tarjoamien tietojen avulla kyetään rakentamaan liiketoimintaa konkreettisesti hyödyntäviä palveluja
  • järjestelmien ylläpitäminen on tehokasta (esimerkiksi siten, että tiettyä päivitettyä tietoa ei tarvitse muokata kuin yhdessä tietojärjestelmässä, josta tieto siirtyy automaattisesti muualle)

Eli toisin sanoen silloin, kun eri järjestelmiä ja sovelluksia kyetään integroimaan toisiinsa.

Verkkopalvelujen merkitys ja loppukäyttäjien vaatimukset palveluja kohtaan kasvavat koko ajan. On perusteltua väittää, että hallitusti ja laadukkaasti rakennetut integraatiot ovat oleellisen tärkeä pohja, joiden päälle tällaisia edistyneitä verkkopalveluja voidaan rakentaa.

iPaas (integration platform as a service) -järjestelmät pyrkivät vastaamaan yllä esiteltyyn tarpeeseen kehittää laadukkaita integraatiototeutuksia. Ne ovat nimenomaisesti ohjelmistojen välisten integraatioiden kehittämiseen, hallinnointiin ja ylläpitämiseen suunniteltuja ratkaisuja. Lisäksi ne tarjoavat yhtenäisen toteutustavan yrityksen kaikille integraatioille.

Mediasignal käyttää iPaas-toteutuksissaan modernia ja moneen käyttötarkoitukseen skaalautuvaa Frends-integraatioalustaa. Frendsillä voidaan rakentaa esimerkiksi:

  • automaattisia massavientejä usean eri järjestelmän välille
  • tapahtumaperusteisia työkulkuja, joissa esimerkiksi perustetun tuotteen tiedot viedään kohdejärjestelmistä julkaisukanaviin automaattisesti
  • räätälöityjä rajapintoja, jotka yhdistävät tietoa monesta eri lähdejärjestelmästä

Frendsin avulla toteutamme yhtenäiset ja laadukkaat pitkän elinkaaren integraatiototeutukset, joita on kätevä hallita yhdestä paikasta. Tällaisen laadukkaan integraatiopohjan päälle on hyvä rakentaa huippuluokan verkkopalveluja, jotka täyttävät loppuasiakkaan toiveet.

Lue lisää Mediasignalin integraatiopalveluista:
https://mediasignal.fi/palvelut/integraatiot-ja-integraatioalusta/

Lue tiedote Mediasignalin ja Frends iPaaSin kumppanuudesta:
https://mediasignal.fi/tiedotteet/mediasignal-vahvistaa-integraatiopalveluitaan-solmimalla-kumppanuuden-frends-ipaasin-kanssa/