Kirjoittaja
Sami Hakimsan
Kategoria
Blogi
Julkaistu
15.04.2024

Hintako tärkein valintaperuste verkkopalvelun uudistamiselle?

Nykyaikainen ja laadukas verkkopalvelu on paljon enemmän kuin pelkkä sivusto – se voi parhaimmillaan tarjota lukuisia etuja ja hyötyjä, jotka tuovat pitkäaikaista arvoa yritykselle.

Kun yritykset harkitsevat verkkopalvelun uudistamista, on tärkeää siirtyä tarkastelemaan hankintaa yksittäisen ja lyhyen aikavälin kustannusvaikutusten ulkopuolelle ja nähdä se pitkäjänteisenä, strategisena investointina. Jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on olennaista ymmärtää, että verkkopalvelun ammattitaitoisella uudistuksella on yleensä selkeä mahdollisuus tuottaa taloudellista hyötyä, tai merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä.

Mitä hyötyjä laatuun investoimalla voidaan saavuttaa?

Yrityksen lähtiessä tavoittelemaan verkkosivustonsa uudistamista, on keskeistä ymmärtää päätöksen laajuus ja sen moninaiset vaikutukset. Laadukas, kokeneen asiantuntijatiimin rakentama ja jatkokehittämä verkkopalvelu vaikuttaa monin tavoin yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen. Siksi on olennaista arvioida päätöksenteossa sekä verkkopalvelun laadukkuutta että koko sen elinkaaren tuomaa hyötyä.

Verkkopalveluun investoiminen ei ainoastaan kohenna myyntiä tai kasvata brändin tunnettuutta, vaan se tehostaa myös sisäisiä prosesseja ja perinteistä tekemistä vähentämällä manuaalista työtä esimerkiksi automatisoinnin ja integraatioiden avulla.

Panostaminen personoituihin itsepalvelumahdollisuuksiin myös kannattaa, kuten:
– opastus tuotteiden löydettävyydessä
– tekninen tuki ja apu takuuhuoltoasioissa
– ohjeita tilaus- ja toimituskäytännöissä
– räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden valinta ja tietojen lataaminen
– hinnoitteluun liittyvät arviointityökalut
– helppokäyttöiset tarjouspyyntösovellukset

Kaikki nämä palvelun toiminnallisuudet vaikuttavat positiivisesti yrityksen tulokseen sekä parantavat tuntuvasti asiakaskokemusta ja käyttäjien sitoutumista yrityksen palveluihin.

Maksaako investointi itsensä takaisin?

Takaisinmaksupotentiaali on keskeinen käsite, jolla tässä viitataan rakennetun verkkopalvelun kykyyn palauttaa investointiin käytetyt taloudelliset resurssit yritykselle. Se tarjoaa arvokasta tietoa investoinnin kannattavuudesta ja osoittaa selvästi, miten myös teknisesti asiantuntevan kumppanin kanssa rakennettu verkkopalvelu voi toimia tehokkaana välineenä yrityksen menestyksen tukemisessa.

Tällainen sitoutuminen korkeaan laatuun ja pitkäjänteiseen, kestävään kehitykseen vahvistaa yrityksen oikeaa päätöstä, eikä anna periksi lyhytnäköisille valinnoille, jotka perustuvat vain hintaan.Varaa maksuton Teams-palaveri – keskustellaan tarpeestanne.